פעילות בישראל

מאז היווסדו, בשנת 1943, פעל ארגון יוצאי רוז'ישץ' והסביבה רבות להנצחת מורשת העיירה:

קופת גמילות חסדים

כבר בשנותיו הראשונות הקים הארגון קופת גמילות חסדים. מכספי הקופה ניתנו מילגות לילדי יוצאי רוז'ישץ' שהיו זקוקים לעזרה, ילדים שהם דור שני ושלישי לבני העיירה. יו"ר הקופה היה משה גרברסקי, ולצדו ניהלו את קופת גמילות החסדים אסתר קולדש וברוך קורן.

 

בית רוז'ישץ'

בשנת 1961 רכש הארגון אולם בתל אביב, בפינת הרחובות קרליבך-המאספים. המטרה העיקרית של רכישת האולם הייתה – הקמת "יד לזכר הקדושים". באולם נקבע לוח זיכרון עם שמות המשפחות שהשמידו הנאצים בעיירה. כמו כן נקבע לוח שעליו רשומים שמות בני העיר שנפטרו בארץ.

האולם היה גדול (כ-400 מ"ר), והתקיימו בו הישיבות החודשיות, מסיבות וקבלות פנים לאורחים ולתורמים שהגיעו מחו"ל. עם הזמן החלו חברי הארגון להשכיר את האולם לגופים שונים, ובכספי השכירות נערכו מסיבות עבור חברי הארגון, ומומנו ביקורים מאורגנים בעיירה.

 

הנחת לוחות זיכרון בבית רוז'ישץ'

בשנת 1962 יזם הארגון בניית שני לוחות זיכרון על הקיר המרכזי בבית רוז'ישץ'. לוח אחד נושא את שמות יהודי רוז'ישץ' שנספו בשואה, לפי מידע שמסרו המשפחות בארץ. על הלוח השני חרותים שמותיהם של חברי ארגון יוצאי רוז'ישץ' שנפטרו בישראל. פינה מיוחדת הוקדשה גם לשמות חללי מערכות ישראל - בני חברי הקהילה ומשפחותיהם.

 

לוח זיכרון בהר ציון

בשנת 1958 הותקן לוח זיכרון לנרצחי רוז'ישץ' בהר ציון בירושלים. הר ציון היה אתר ההנצחה לנרצחי השואה הראשון בישראל, טרם הקמת יד ושם.

לטקס הסרת הלוט מעל הלוח הגיעו רבים מחברי הארגון, בשני אוטובוסים שהועמדו לצורך כך. הטקס היה מרגש במיוחד בשל ראשוניותו וובשל הזיכרונות המרים והטריים שצפו ועלו אצל כל המשתתפים.

 

ספר רוז'ישץ'

בשנת 1976 יצא לאור הספר "רוז'ישץ' עיירתי". בספר קובצו סיפורים על העיירה, זיכרונותיהם של   בני העיירה שהגיעו לארץ לפני המלחמה, וכן סיפורי הזוועה של בני העיירה שניצלו מהתופת.

מטרת הספר הייתה (כפי שנאמר בספר תהלים ע"ח 6): "למען ידעו דור אחרון בנים יוולדו, יקומו ויספרו לבניהם".

 

טקסי זיכרון לקדושי העיירה

מאז הקמת הארגון מתקיים מדי שנה, ביום י' באלול - יום חיסול הגטו - טקס לזכרם של קדושי העיירה. הטקס מתקיים בבית ווהלין בגבעתיים.

בנוסף לטקס השנתי של הארגון, שולח הוועד נציגים להנחת זר בטקס כללי לזכר קורבנות השואה, המתקיים מדי שנה בערב יום השואה בבית ווהלין.

בשנים האחרונות נשלחו נציגינו גם לטקס המרכזי ביום השואה ביד ושם בירושלים, והניחו במקום זר הנושא את שם העיירה רוז'ישץ'. 

 

אנדרטה בבית העלמין בחולוןהאזכרה השנתית ליד המצבה בבית העלמין בחולון

בשנת 1984 הוקמה בבית הקברות בחולון אנדרטה לזכר יהודי רוז'ישץ' שנרצחו על ידי הנאצים. חברי הארגון מקיימים מדי שנה, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, טקס אזכרה ליד אנדרטה זו.  

תחת האנדרטה הוטמן עפר שנלקח מגיא ההריגה ברוז'ישץ', הובא לארץ על ידי חברי הארגון, ונטמן תחת המצבה לזכר אחינו שנרצחו במקום בדם קר.

 

אנדרטה ברוז'ישץ'

ב-1993 הוקמה ברוז'ישץ', על ידי חברי הארגון, אנדרטה לזכר היהודים שנרצחו בעיירה.

 

המעבר ליד ושם טקס יום השואה 2008 ביד ושם

בשנת 1995, לאחר דיונים ממושכים באשר לעתידו של בית רוז'ישץ' ובשל הצורך להמשיך את ההנצחה, הוחלט להעביר את הבעלות על הבית לידי יד ושם. ארגון יד ושם קיבל על עצמו להנציח במקום מכובד את זכר יקירינו. לשם כך הקדישה הנהלת יד ושם קיר שלם ב"מערת הזיכרון", שעליו נחקקו, על לוחות שיש, שמות הקורבנות, כפי שהיו חרותים על קיר הזיכרון בבית רוז'ישץ. השמות הועתקו במדויק למערת הזיכרון.

 

שיקום בית הקברות היהודי בעיירה

בשנת 1998 נסעה קבוצה של חברי הארגון לרוז'ישץ', לאחר שהתברר כי בית הקברות היהודי העתיק שבעיר עומד בפני כליה. בתוך שבוע ימים שוקמו מעט מהמצבות שעדין התגוללו בשטח ובית הקברות נוקה וגודר. עם סיום העבודות נערך במקום טקס מרגש שבו השתתפו רבים מחברי הארגון, שהגיעו במיוחד לטקס. בטקס השתתפו גם רבים מתושבי העיירה כיום, ראש העיר ונכבדיה, ואף כמה חברי פרלמנט אוקראינים.

 

הסרת הלוט ביד ושם

ב-8.5.2006 התקיים ביד ושם בירושלים טקס רב רושם, בהשתתפות רוב חברי הארגון, שבו הוסר הלוט מעל קיר הזיכרון המוקדש לעיירה במערת הזיכרון. בטקס נשאו דברים יו"ר יד ושם, מר שלו אבנר, השר לביטחון פנים, אבי דיכטר, בן לילידי רוז'ישץ', ששימש לנו כדובר דור ההמשך, הגב' יפה וידרה ויו"ר הארגון מר משה גרברסקי. הטקס נוהל בכבוד והדר על ידי משה פרידמן מיד ושם.

 

השלמת שמות בקיר הזיכרון

ב-27.6.2007 נערך טקס נוסף במערת הזיכרון ביד ושם, לרגל קביעת לוח נוסף במערה. על הלוח הנוסף נחרתו שמותיהם של נספים נוספים, שלא הופיעו בקיר המקורי. 

 

הקמת אתר אינטרנט והוצאת ספר

בשנת 2008 הוחלט בארגון על הקמת אתר אינטרנט וכן על הוצאת ספר שבו יסופרו סיפוריהם האישיים של בני העיירה שעדיין חיים בארץ. האתר והספר מביאים את ההיסטוריה של העיירה והארגון, ומקבצים את עדויותיהם של הניצולים בני העיירה רוז'ישץ'.

 

נסיעות לעיירה

במהלך השנים יזם הארגון סיורים מאורגנים רבים לרוז'ישץ', שבהם השתתפו יוצאי העיירה. הארגון תמך במימון הסיורים ואיפשר לכמה שיותר חברים להשתתף בהם. בין השאר יזם הארגון מסע לרוז'ישץ' שבו השתתפו בני הדור השני והשלישי של יוצאי העיירה המתגוררים בארה"ב ובקנדה.

בכוונת הארגון להמשיך ולארגן קבוצות לנסיעות לרוז'ישץ', ובמיוחד עבור בני הדור השני והשלישי.

 

 

 

 

 

 

הדפס
ניהול תכנים: