חברי ועד הארגון בשנת 2010

משה גרברסקי                 נשיא                  050-5579964

אהרון גוטליב                   יו"ר                     09-8334202

קמי בר                          מזכיר                  03-7410579 

יהודה פיישטר                                           03-9314057

יורם זויברמן                                             09-7460117

יאיר גלר                                                  03-5493189

רחל דונגי                                                03-6351347

שולה מושקט                                            03-7312918

שרה צוקרמן                                             03-7318688

 

 

 

 

 

ניהול תכנים: