ביקור אצל משפחת דובינסקי

בביקורם ברוז'ישץ' בתאריכים 12.9.12-11.9.12 יצאו אהרון גוטליב ויורם זויברמן ללוצק לחפש את המשפחה האוקראינית דובינסקי, שאצלה הסתתרו בימי המלחמה חברות הארגון שולה מושקט ופנינה קורן. לאחר מסע חיפושים ארוך ומייגע מצאו השניים את המשפחה במקום מרוחק מהעיר וקרוב לאזור גיא ההריגה והאנדרטה של לוצק. הם מצאו את סבא דובינסקי בן ה-82, שהוא הבן של המשפחה המצילה, את בתו ואת אשת נכדו ושני ניניו. אהרון ויורם מסרו להם מכתב משולה, וזכו לאירוח וגם קיבלו מכתב מבני המשפחה שיועד לשולה.

בתמונות:
מימין: יורם זויברמן, נכדו של הדובינסקים שהצילו את שולה ופנינה ואהרון גוטליב

הדפס
ניהול תכנים: