רוז'ישץ' לפני מלחה"ע הראשונה

הקהילה היהודית והחיים החברתיים ברוז'ישץ' ערב מלחמת העולם הראשונה היו מפותחים ועשירים. בראשית המאה ה-20 החלו להתארגן בעיירה תנועות נוער שהשתייכו לכמה זרמים: הציונים, הציונים הסוציאליסטים והבונדאים.

 

באותה תקופה החלה להתרחב גם תנועת הנוער הציונית ברוז'ישץ', שאף ייסדה בעיר ספרייה לאומית. בעיירה התאגדה אגודת "מבשרת ציון", שבין חבריה נמנו המשכילים והעסקנים הבולטים בעיירה, ובהם: פסח הוכמן, אליהו בראקר, נחום בראקר, אלתר לרנר, יהושע דרליטש וחיים יוסף שטיינגרטן.

גם התורה מצאה מקום נכבד ברוז'ישץ'. היו בעיירה בתי כנסת רבים: בתי הכנסת של החסידים – טריסק ואוליק, בית המדרש, בית תפילה בפרבר ז'אליבוב, ליד תחנת הרכבת, ובית הכנסת הגדול, שעמד במרכז העיירה.

ניהול תכנים: