תנועות נוער – מציונים ועד קומוניסטים

תנועות הנוער היוו את המרכז התרבותי של העיירה. הנערים היו מבלים שעות רבות, במהלך השבוע ובסופו, בסניפי התנועות, וחייהם החברתיים נסובו סביב הפעילויות הללו. רוב תנועות הנוער בעיירה היו ציוניות: "החלוץ הצעיר", "השומר הצעיר" ו"בית"ר" - שהייתה שייכת לרוויזיוניסטים והייתה לוחמנית יותר בדעותיה מ"החלוץ הצעיר" וה"שומר הצעיר".

 

תנועת "ברית החייל" הייתה גם היא רוויזיוניסטית, כמו "בית"ר", אך הייתה קיצונית יותר באידיאולוגיה שלה. החברים ב"ברית החייל" היו יוצאי הצבא הפולני ששמו להם למטרה לעלות לפלשתין, להילחם בערבים ולגרש אותם מהארץ.

 

תנועה נוספת שקמה ברוז'ישץ' הייתה תנועת ה"בונד", שהייתה שייכת לבעלי המלאכה. האידיאל שהנחה את חבריה היה להישאר במקום, בפולין, ולחיות את החיים כאן. בעיירה הייתה גם תנועה קומוניסטית, שחבריה דגלו במלחמה למען שיוויון בין כל המעמדות, וגם היא לא הייתה ציונית.

 

ב-1939, עם הגעת הרוסים לרוז'ישץ', הוקמה תנועה נוספת, הקומסומול, שזיכתה את החברים בה בעדיפות בקבלת מקומות עבודה בעיירה. (האם באמת כך היה?)

 

לצד תנועות הנוער, התקיימו בעיירה גם ארגוני ספורט, כמו כדורגל וכדור עף, היו חוגי דרמה וחוגי ריקודים סלוניים.

הדפס
ניהול תכנים: