יהודי רוז'ישץ' - אנשי דת ומסורת

יהודי רוז'ישץ' היו ברובם מסורתיים, ואף היו לא מעט דתיים בעיירה. היהודים נהגו להתפלל בשבעת בתי הכנסת שהיו פזורים בעיירה: בית כנסת טריסק, בית המדרש, בית הכנסת של בעלי המלאכה, בית הכנסת הגדול, אנטוורק שיל, קשיבקר שיל, ואוליק, בית הכנסת של החסידים.  את בית הכנסת שלהם היו בוחרים יהודי העיירה לפי הרבי שאליו השתייכו.

 

היו שני רבנים עיקריים: הרב משה ספקטור, שהיה הרב הראשי, והרב שמואל גוטמן. שני הרבנים היו מקבלים את משכורותיהם מוועד הקהילה, וכך גם השוחטים.

 

לצד היהודים המסורתיים היה בעיירה גם קומץ של יהודים חילוניים מתבוללים למחצה, שנהגו לדבר בפולנית, ושלחו את בניהם ללמוד בבית הספר הממלכתי הפולני.

הדפס
ניהול תכנים: