תודה

שלום,


הגעתי לאתר שלכם במקרה. סבי יוצא העיר קובל – כל משפחתו הושמדה בשואה, ואני קורא
את הדברים ובוכה. על דורי מוטלת חובה מקודשת לשמר את זכר השואה, אבל לא רק את הזוועות שחוללו הנאצים והאוקראינים עושי דברם יימח שמם עלינו לחרוט בזיכרון, אלא גם את זכר החיים היהודיים ואת האנשים שחיו שם.

אני מברך אתכם על מפעל ההנצחה הזה. בבניין ארצנו ננוחם.


רמי פוגץ, כפר סבא

הדפס
ניהול תכנים: