הביקור ברוז'ישץ' - יורם זויברמן

אהרון שלום,

 

דוח ביקורנו ברוז'ישץ' מבטא את מטרות אגודתנו ועצם קיומה של האגודה. שמחתי להיות שותף לעשייה הקדושה שלמענה נסענו.

 

יהי רצון שנצליח לשמר את בית העלמין וגיא הריגה בשטח האנדרטה, מקום מנוחת יקירינו נספי השואה, שם מקום קבורתם. למדנו מבוגדן, שהיה ראש העיר, שמקומות נוספים בעיר שימשו גיא הריגה, לצערנו, נוכל רק להרכין ראש לזכר הטמונים שם.

יהי זכרם ברוך.

 

בברכה, יורם זויברמן

 

הדפס
ניהול תכנים: