חללי צה"ל שלנו

ואלה שמות חללי צה"ל, בני יוצאי העיירה רוז'ישץ' לדורותיהם, שנפלו במערכות ישראל

לצפייה בפרטים המלאים, לחצו על הכותרת הכתומה

משה קופר ז"ל, בן אברהם

זינגרמן דב אליהו ז"ל, בן משה ובילה

אבא זינגר ז"ל, בן ליבה וחיים

אשר בקר ישראלי ז"ל, בן ישראל ויונה

מרדכי גלר ז"ל, בן משה ופייגה

ניהול תכנים: