הזמנה לאזכרה שנתית ב-27 באוגוסט 2012

שלום חברים יקרים,

שבעים שנה מלאו ליום הטבח הנורא לשארית הגיטו ברוז'ישץ', שבו נרצחו בני משפחותינו.

אנו נקיים את האזכרה השנתית שלנו ערב י' באלול , 27 באוגוסט 2012, בשעה 18:30.

האזכרה תתקיים בבית ווהלין, רחוב כורזין, גבעתיים.

אנו מזמינים את החברים להגיע למפגש יחד עם בני משפחותיהם בני דורות ההמשך, כדי שנוכל להמשיך בפעילותינו לשימור הזיכרון.

 

בברכה,

אהרון גוטליב ,ועד הארגון

 

הדפס
ניהול תכנים: