פופ פסח

פסח נולד ברוז'ישץ', בשנת 1950. הוריו, יהושע שיקה פופ ואסתר פופ, ואחיו שי, נולדו גם הם ברוז'ישץ'. המשפחה עלתה לישראל בשנת 1960.

 

יהושע פופ נולד בשנת 1919, שם משפחתה של אמו היה גרברסקי. אסתר פופ לבית טסלר נולדה ב-1924. משפחת פופ התגוררה ברחוב קוסטלזה בעיירה. אסתר הייתה ספרית ויהושע קצב.

 

מבני משפחתו שרדו משה גרברסקי – אח של סבתו - סבו וסבתו ובן דוד של אביו, יהודה פיישטר.

שמות בני משפחה של פסח שנספו בשואה: ישעיהו, שרה, זלמן, יצחק, יוכבד, אריה, יעקב, פסח וגיטל טסלר.

 

פסח מתגורר בנתניה.

הדפס
ניהול תכנים: