שמות בני רוז'ישץ' שנפטרו לאחר מלחמה"ע השנייה

א
  

אודוואק צבי

  

אופנהיים רחל

  

אורן (סוסנה) צבי

  

אושמן בלה

  

אליאב יעקב

  

ארליך מרדכי


ב
  

בורוש חיים

  

בורטניק יעקב

  

בייזר יוסף

  

בייזר לאה

  

בייזר מרדכי

  

בייטש (קונדרובה) ציפי

  

בייץ' פניה

  

בייץ' שלמה

  

בינדר אהרון

  

בירמן שרה

  

בלובר לאה

  

בקר טייבל (יונה)

  

בקר פייביש לייב

  

בר אריאלה

  

ברז זליג

  

ברז מאיר (מאקס)

  

ברמן אליהו


ג
  

גבור רבקה

  

גבור שמשון

  

גביש (גלזר) לאה

  

גוטליב (פיישטר) רחל

  

גוטסמן עדנה

  

גולומבקו דניאל

  

גולומבקו פיגה

  

גיבור שמשון

  

גינזל מאיר

  

גלוז הרשל

  

גלוז חסקל

  

גלוז טייבל

  

גלוז נעמי

  

גלוז פריידה (קסל)

  

גלר משה

  

גלר פייגה

  

גם שמואל

  

גם שמואל

  

גרברסקי חיים

  

גרברסקי טובה

  

גרברסקי שלמה

  

גרברסקי שרה

  

גרינבוים חיים

  

גרשוני (שפיגל) חיה


ד
  

דיכטר יהושע (שיקה)

  

דיכטר מלכה

  

דיכטר פנינה פסל

  

דרוליץ שפרה


ו
  

וידרה אהרון

  

וידרה דוד

  

וידרה דורה

  

וידרה ליבשה

  

וידרה מרים

  

וידרה משה

  

וידרה שיקה (סול)

  

וייסברג מאיר

  

וקסמן אברהם

  

וקסמן אשל

  

ורקוביצקי איטה

  

ורקוביצקי שמואל (סם)


ז
  

זויברמן שמחה

  

זילברמן אריה

  

זינגרמן בלה

  

זינגרמן-ברכיהו שושנה

  

ז'ק אפרים


ח
  

חדש מאיר

  

חדש שושנה

  

חשמונאי שרה (גוס סוניה)


ט
  

טורצ'ניוק הניה

  

טפר פסח


י
  

ישראל יהושע

  

ישראלי (בקר) אשר

  

ישראלי יהושע


כ
  

כגן אלכנסנדר

  

כהן פנינה

  

כץ בנימין

  

כץ ברכה

  

כץ יוסף

  

כץ רבקה

  

כץ שמואל

  

כשר אריה, פרופ'


ל
  

לבד מרדכי

  

לויטין אברשה

  

לקח אתי

  

לקח ניסן


מ
  

מאירוביץ יוכבד

  

מזור יהודית

  

מזור יונה

  

מילר סוניה

  

מליכס אברהם

  

מלמד זהבה

  

מרטין דוד

  

מרמור אריה

  

מרמור הרצוג (הרץ)

  

מרמור מלכה (מליה)

  

מרמור רחל


נ
  

ניסקה מלכה


ס
  

סטולר רבקה, ד"ר


פ
  

פולישוק פרידה

  

פולישוק ר' משה

  

פופ אסתר

  

פופ יהושע

  

פיזנהולץ סוניה

  

פיין יצחק

  

פינק-בירמן שושנה

  

פישביין משה

  

פלאש יעקב

  

פלאש מיכאל

  

פליישר אייזיק

  

פרגל אברהם


צ
  

צדקוני מרדכי

  

ציטרין אברהם

  

ציטרין נפתלי

  

ציטרין רוזה

  

ציסלב רעיה (רוסל)


ק
  

קול מרים

  

קוניאק יוסף

  

קוניאק יצחק

  

קוס נוח

  

קורדש אסתר

  

קורן (קוס) ברוך

  

קינן בת שבע

  

קלימבורד לאה

  

קלימבורד משה-אהרון

  

קציר יואל

  

קצן (פונדק) חייקה

  

קצן שרה


ר
  

רבין משה

  

רוזן ציפורה (פייגה)

  

רוזן שמחה

  

רוזנפלד יצחק

  

רויז אברהם

  

רויז ישראל

  

רחמיאלי אבנר (פייבל)

  

ריבץ אהרון

  

ריבץ מרי


ש
  

שוורץ סיומה (שלמה)

  

שוורץ צבי (אודים)

  

שוורץ צבי (יהוד)

  

שוחט טוביה

  

שוחט שרה

  

שטיינברג אלכסנדר

  

שטיינברג סימה

  

שניידר דב

  

שניידר חיה

  

שניידר יוסף

  

שניצר בנימין

  

שניצר ברוך

  

שפיגל יוסף

  

שפירא אנה

  

שפירא דב

  

שקורניק גיטל (שרמן)

  

שקורניק מוטל

  

שקורניק שלמה

  

שר (זילברברג) רעיה (ריקל)

  

שרמן מילטון (מיכאל)

  

שרפנקר שמואל


ניהול תכנים: