עדותו של יהודה פיישטר, שהיה עד לרצח יהודים ברוז'ישץ'

תצהיר מאושר על ידי ע"ד ומתורגם לאוקראינית של יהודה פיישטר, לחצו לקריאה

ניהול תכנים: