נבחרי הציבור היהודים בעיירה

נציגי הציבור ברוז'ישץ' של תקופת הפולנים היו ברובם יהודים – ביחס המתאים לשיעור היהודים באוכלוסייה, כך שמתוך 12 חברי עירייה 10 היו יהודים ו-2 פולנים. הפריץ אלכסנדר זאפולסקי הפולני היה ראש העירייה ולסגנו נבחר שמואל דיאמנטשטיין. בתקופה מאוחרת יותר התחלף סגן ראש העירייה, ואת דיאמנטשטיין החליף יעקב ברוינשטיין. יקותיאל קופלמן היה חבר בהנהלת העירייה מטעם השמאל היהודי. כשהגיעו הנאצים, נרצח קופלמן בעינויים ולראווה לעיני כל בני העיר, כנקמה של האוקראינים ביהודים.

 

חברים יהודים נוספים במועצת העירייה באותה תקופה היו ישראל פישפדר והרשל קסטן.

הדפס
ניהול תכנים: