שיקום בית הקברות בעיירה

צילום ועריכה: ריקי וישניה

הדפס
ניהול תכנים: